niedziela, 11 lutego 2024

Jest szansa na nowy Park Narodowy - Doliny Dolnej Odry

Lubię głosić takie wieści. Jest bardzo duża szansa na powstanie kolejnego Parku Narodowego w Polsce. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała powiedział ostatnio "Powołujemy zespół, który rozpocznie pracę, będzie tworzył kanały, będzie tworzył całą strategię informacji i zarządzania tym projektem, przede wszystkim w duchu dobrego informowania, rzetelnej komunikacji z lokalnymi społecznościami. Punktem docelowym jest to, że ten Park Narodowy naprawdę ma szanse powstać. Wspólnie, tworząc ten zespół, chcemy wypracować jak najlepsze kanały komunikacji w tych konkretnych trzech samorządach: Gryfinie, Widuchowej, Kołbaskowie. Trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania, które się pojawiają. W tym duchu dialogu społecznego, jasności, klarowności, pięknej i mądrej inicjatywy dla tego regionu".  

Park Narodowy - Doliny Dolnej Odry


Park Narodowy

Park Narodowy

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to obszar w krainie bagien i rozlewisk Międzyodrza, który ma powstać w granicach obecnego parku krajobrazowego. Obejmuje on płaski obszar torfowiska o powierzchni 10 418 ha między dwoma korytami Odry, która niedaleko Widuchowej rozgałęzia się na Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią (Regalicę). Park krajobrazowy powołany został w celu ochrony dna doliny Odry wraz z jej starorzeczami i kompleksami szuwarów, łąk zalewowych i lasów łęgowych. Zbocza doliny Odry porastają lasy mieszane, miejscami także murawy kserotermiczne. Zróżnicowanie siedlisk jest znaczne i warunkuje występowanie ogromnej różnorodności gatunkowej flory i fauny, zwłaszcza ptaków. O pięknej przyrodzie tego miejsca można poczytać na stronie internetowej Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, która już powstała.

W Polsce mamy 23 Parki Narodowe. Najstarszy z nich to Pieniński Park Narodowy - założony został w 1932 roku, a najmłodszy to powołany w 2001 roku "Ujście Warty". Czy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry będzie 24 Parkiem Narodowym? Trzymam kciuki za fantastyczną inicjatywę.

1 komentarz: